Loading...

HIGHLIGHTS

วันเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2566
ดูเพิ่มเติม
ธรรมศาสตร์ คว้า 30 รางวัล การวิจัยแห่งชาติ ปี 2567
ดูเพิ่มเติม
ประมวลภาพการประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดูเพิ่มเติม
ธรรมศาสตร์ จับมือ K-MEDI HUB ยกระดับนวัตกรรม-ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
ดูเพิ่มเติม
ธรรมศาสตร์-มูลนิธิโตโยต้า มอบรางวัล TTF AWARD ปี 2564-2565
ดูเพิ่มเติม
Chair Professorship and Fellowship
ดูเพิ่มเติม
ระบบบริหารจัดการทุนและรางวัลด้านการวิจัย มธ.
ดูเพิ่มเติม
SCIENCE & TECHNOLOGY ASIA, Thammasat University Scopus Indexed Journal
ดูเพิ่มเติม

News

เอกสารประกอบการประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดูเพิ่มเติม
จริยธรรมการวิจัยของนักวิจัย
ดูเพิ่มเติม
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566-2570
ดูเพิ่มเติม
ฐานข้อมูล SciVal
ดูเพิ่มเติม
ฐานข้อมูลกฎหมายและกฎ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดูเพิ่มเติม

RESEARCH GRANTS AND AWARDS

ทุนวิจัยภายใน
ดูเพิ่มเติม
ทุนเผยแพร่งานวิจัย
ดูเพิ่มเติม
รางวัลด้านการวิจัย
ดูเพิ่มเติม
ทุนวิจัยภายนอก
ดูเพิ่มเติม
วารสารธรรมศาสตร์
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร
วารสาร Science & Technology Asia
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร
ข่าวการจัดอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ

+ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 256 ผู้สนใจสามารถ ลงทะเบียน ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

ดูข่าวเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

+ ประกาศ!!! ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ครั้งที่ 1/2567 ดูรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

+ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ครั้งที่ 1/2567 ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

+ ประกาศ กองบริหารการวิจัย เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง ผู้ประสานงานด้านวารสารทางวิชาการ จำนวน 1 อัตตรา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดูข่าวเพิ่มเติม