Loading...

ทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านพลังงานหมุนเวียน (เชื้อเพลิงชีวมวล) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ข่าวทุนวิจัยภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2562 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nrct.go.th/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562