ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์จำนวนมากที่สุด และบุคลากรที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงสูงสุด เพื่อเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ