ขอเชิญร่วมงานแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์จากเวที 46th INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTIONS GENEVA ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ธรรมศาสตร์ครีเอทีฟสเปซ (Thammasat Creative Space) ชั้น 1 หอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ