แบบนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ ๓

ภายในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๑ (Thailand Inventors’ Day 2018) ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ Event Hall 98 - 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ