งดติดต่อราชการ

กองบริหารการวิจัย ของดติดต่อราชการ ในวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 เนื่องจากมีการจัดงานสัมมนาบุคลากร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้