สกอ. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรม ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

สกอ. ขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกำกับ ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรม ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.mua.go.th/users/bpp/ หรือสอบถามได้ที่ 0-2039-5598-9
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ