เอกสารประกอบการสัมมนา โครงการ TU Research Club

เรื่อง “Introduction of JSPS activity in Asia and sharing information about research opportunity in Japan” เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมโดม 1 ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ