ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “เส้นทางการเป็นนักวิจัยมืออาชีพ”

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00–16.00 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแจ้งรายชื่อเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ งานวางแผนและบริหารงานวิจัย กองบริหารการวิจัย โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1817 E-mail: sitakamol@gmail.com
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ