ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “เส้นทางการเป็นนักวิจัยมืออาชีพ”

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00–16.00 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแจ้งรายชื่อเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ งานวางแผนและบริหารงานวิจัย กองบริหารการวิจัย โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1817 E-mail: sitakamol@gmail.com
naltrexone addiction site vivitral shot
naltrexone alcohol interaction site naltrexone withdrawal symptoms
wiki naltrexone read half life of naltrexone
alcohol implant floridafriendlyplants.com naltrexone challenge
naltrexone cost naltrexone and drinking low dose naltrexone in australia
vivitrol wiki read vivitrol wiki
ldn and pregnancy ldn drug does naltrexone help with opiate withdrawal
ldn for depression low dose naltrexone allergies drinking while on naltrexone
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ