ขอเชิญผู้สนใจ สมัครทุนนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ (ทุน TAIST Tokyotech)

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-5648016-8 e-mail: taist@nstda.or.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ