มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดบทความวิชาการ หัวข้อ "การพัฒนาความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า"

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2561-3480 ต่อ 909, 222 หรือ 064-483-1728
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ