สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศเปิดรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://academics.trf.or.th/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2561
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ