การยางแห่งประเทศไทย ประกาศเปิดรับทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพาราปีงบประมาณ 2562

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ researchraot@gmail.com ภายในวันที่ 31 มี.ค. 61
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ