สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 12 เม.ย. 61 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eppo.go.th/
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ