มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2561

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.promotion-scitec.or.th/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 61
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ