วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมปารประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

ในหัวข้อ "นวัตกรรมการวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน" วันที่ 25 พ.ค. 61 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จ.ตาก ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 61
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ