วช. ประกาศเปิดรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2561

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nrct.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ