มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาศเปิดรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2560

ผู้สนใจสามารถ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการขอรับทุนไปที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.parliament.go.th หัวข้อเพื่อประชาชน และภายใต้หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และทาง Facebook มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ ร.7) https://www.facebook.com/มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์-ร7-788629941182225/