สกว. เปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2561

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://irn.trf.or.th/
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ