สกว. ประกาศเปิดรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561

ผู้สนใจสารมารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (concept paper) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธ.ค. 60 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.trf.or.th/ หรือ https://www.facebook.com/IndustryDivision.trf
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ