เปิดรับสมัคร "ทุนนักวิจัยแกนนำ" ประจำปี 2560 จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท และ "ทุน NSTDA Chair Professor" ประจำปี 2560

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัคร "ทุนนักวิจัยแกนนำ" ประจำปี 2560 จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท และ "ทุน NSTDA Chair Professor" ประจำปี 2560 จำนวน 1 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/scholarship/5229-chair-professor-grants-2560 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
side effects of naltrexone 50 mg site naltroxene
ldn for depression low dose naltrexone allergies drinking while on naltrexone
naltrexone uk buy go naltrexone injection for opiate addiction
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ