สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประกาศเปิดรับ “ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560”

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท ให้กับผู้ที่ทำการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://www.Bangkokeducation.in.th และสามารถยื่นใบสมัครได้จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2560 โดยผู้สนใจสามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์และคุณสมบัติได้ตามเอกสารแนบ
low dose naltrexone online pharmacy blog.jrmissworld.com how to get naltrexone
lansoprazol 15 mg pris ppillerterapi.site lansoprazol behandling
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ