สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

โดยให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัย แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล สถาบันหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน จำนวน 5 โครงการ ต่อไปนี้ 1. การศึกษาวิจัยประเมินประสิทธิภาพของผู้แจ้งเบาะแส (Whistle Blower) วงเงิน 1,000,000 บาท 2. การแสวงหาผลประโยชน์จากการอนุญาติโดยใช้อำนาจรัฐ วงเงิน 2,000,000 บาท 3. การศึกษากลุ่มอิทธิพลซึ่งนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ (organized corruption) จำแนกตามภาคเศรษฐกิจ วงเงิน 750,000 บาท 4. การวิเคราะห์การสอบถามทัศนคติในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน วงเงิน 500,000 บาท 5. นโยบายประชานิยม: ผลกระทบและแนวทางการรับมือ วงเงิน 1,400,000 บาท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nacc.go.th/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 59
how does the abortion pill work back alley abortions abortion pill cost
amoxicillin antibiyotik fiyat alexebeauty.com amoxicillin 500 mg
medication abortion pill types of abortion pill how much do abortion pill cost
first trimester abortion pill cost of abortions abortion pill laws
prescription transfer coupon cialis coupon free cialis coupons printable
average abortion pill cost abortion pill costs how do abortion pill work
amoxicillin amoxicillin nedir amoxicillin dermani haqqinda
pill for pregnancy termination aloeveraindia.com where can i tell my story
cialis coupon card funtimeleisure.co.uk cialis coupons 2015
voltaren krem nedir voltaren gel voltaren krem fiyat
how to terminate early pregnancy at home amres.nl hysteroscopy dilation and curettage
abortion pill recovery spontaneous abortion pill facts about abortion pill
free abortion pill abortion pill stories abortion pill pros and cons
cialis coupon card cialis coupons free coupon for prescriptions
viagra viagra pret viagra torta
cialis trial coupon coupons for prescriptions cialis.com coupons
addiyar newspaper addiyar newspaper addyi menopause
feldene precio feldene precio feldene gel
buy abortion pill home abortion pill pill abortion
naltrexone pills naltrexone patient information naltrexone im
naltrexone and vivitrol guitar-frets.com naltrexone 50 mg half life
where to buy naltrexone blog.pelagicfm.com naltrexone alcohol abuse
effects of naltrexone low dose naltrexone pharmacy what does vivitrol do
acamprosate skydtsgaard.dk c naltrexone
low dose naltrexone clinical trials zygonie.com maltrexon
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ