สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮออลล์ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ผู้สนใจร่วมงานสัมมนาวิชาการ และชมนิทรรศการผลงานวิจัย ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน” โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮออลล์ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=43 ภายในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โทร. 0 2561 2445 ต่อ 412-413
partial birth abortion gitara.by does abortion hurt
naltrexone challenge test ldn candida ldn capsules
what is ldn used for buy ldn uk naltrexone 4.5 mg