สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮออลล์ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ผู้สนใจร่วมงานสัมมนาวิชาการ และชมนิทรรศการผลงานวิจัย ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน” โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮออลล์ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=43 ภายในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โทร. 0 2561 2445 ต่อ 412-413
partial birth abortion gitara.by does abortion hurt
naltrexone challenge test ldn candida ldn capsules
what is ldn used for buy ldn uk naltrexone 4.5 mg
naltrexone reviews link is naltrexone safe
naltrexone heroin myjustliving.com naltroxene
ldn for depression naltrexone vivitrol drinking while on naltrexone