มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญผู้สนใจนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ผู้สนใจนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ และงานนิททรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “The Post Twenty-First Century Disruptive Technology: Economic, Social and Political Impacts” ในวันที่ 28 เมษายน ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2 อาคารดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2560 ได้ที่ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 02-791-5689-91
prescription transfer coupon kofron.eu free cialis coupon 2016
how does naltrexone make you feel link natrexone
alcohol implant site naltrexone challenge
acamprosate skydtsgaard.dk c naltrexone
low dose naltrexone australia williamgonzalez.me naltrexone opioid antagonist
lansoprazol 15 mg pris lansoprazol alkohol lansoprazol behandling