สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติขอเชิญผู้สนใจ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ NRMS ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่าง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559-มีนาคม 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญ ผู้บริหาร นักวิจัยและผู้ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อรับทราบกระบวนการทำงานของระบบ ตลอดจนการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ จะจัดอบรมเป็นประจำทุกๆ เดือน โดยกำหนดอบรม ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559-มีนาคม 2560) ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม ต้องสมัครเข้ารับการอบรมทางเวปไซต์ของระบบ NRMS (http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2079) โดยระบบลงทะเบียนออนไลน์จะปิดรับอัตโนมัติเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2561-2445 ต่อ 617, 607
duphaston blog.keylink.rs duphaston cijena bez recepta
free abortion pill what is abortion pill teenage abortion pill
reasons for abortion pill abortion pill price anti abortion facts
the abortion pill cost 2nd trimester abortion pill alternatives to abortion pill
reasons for abortion pill daallo.com 2nd trimester abortion pill
cialis coupons free lilly cialis coupon prescription discount coupon
coupons for prescription drugs laziendaalimentacoes.com.br manufacturer coupons for prescription drugs
cialis coupons 2015 agrisol.com.ar cialis discount coupons online
vivitrol cost open where can i buy low dose naltrexone
naltrexone shot blog.bjorback.com naltrexone and drinking
effects of naltrexone low dose naltrexone ldn what does vivitrol do
alcohol blocker shot site low dose naltrexone uses