สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไป เสนอบทความตีพิมพ์วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและบทความจากผลงานวิจัย ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นแหล่งกลางในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและแหล่งวิทยาการความรู้ต่างๆ อันเป็นการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้แก่สาธารณชนทั่วไป โดยมีกำหนดการตีพิมพ์วารสารออกปีละ 2 ฉบับ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทร. 0-2473-7000 ต่อ 1600 ติดต่อ นางสาวจิรภรณ์ คล้ายวิจิตร ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ejs.bsru.ac.th/research/index.php