กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดให้บริการเว็บไซต์สำหรับการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

โดยสนับสนุนให้มีการดำเนินงาน "โครงการพัฒนาระบบและแนวทางการเชื่อมโยงความต้องการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม" โดยการจัดทำ Web Portal www.tech2biz.net เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างผู้มีเทคโนโลยี (Technology provider) และผู้มองหาเทคโนโลยี (Technology seeker) ผู้สนใจสามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่ http://www.tech2biz.net/
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ