จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจ ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิจัยพลังงาน

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิจัยพลังงาน (Journal of Energy Research) ทั้งนี้ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานในทุกมิติสู่สาธารณะ เพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง โดยจะเปิดรับบทความตลอดทั้งปี บทความที่ผ่านการพิจารณา (Peer Reviews) จะได้รับการตีพิมพ์ในวาสารซึ่งจัดพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 30 พฤศจิกายน และฉบับที่ 2 ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน – 30 เมษายน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองวารสารวิจัยพลังงาน สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 ชั้น 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.02-218-8095 โทรสาร. 02-218-8081 E-mail : jer@chula.ac.th หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tci-thaijo.org/index.php/energy-research
how to terminate early pregnancy at home amres.nl hysteroscopy dilation and curettage
free cialis samples coupon selba.ca cialis coupon code
prescription discount coupon prescription coupons cialis discount coupons online
addiyan chuk chuk addyi review addyi 100 mg
reasons for abortion pill partial birth abortion abortion pill quotes
vermox sirup vermox prodej vermox prodej
duphaston forum duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
duphaston blog.keylink.rs duphaston cijena bez recepta
free abortion pill akum.org teenage abortion pill
the abortion pill cost abortion pill cost without insurance alternatives to abortion pill
addiyar newspaper addyi addyi menopause
duphaston 10 mg s467833690.online.de duphaston iskustva
amoxicillin nedir agama-rc.com amoxicilline
prescription coupons cialis coupon card cialis free sample coupons
information on abortion pill albayraq-uae.com information on abortion pill
voltaren nedir voltaren jel voltaren ampul
amoxicillin 500 mg aictmkulahospital.org amoxicillin 500 mg
abortion pill risks cost for an abortion facts about abortion pill
lamisil pastillas mcmurray.biz lamisil spray
amoxicilline amoxicillin 500 mg amoxicillin dermani haqqinda
abortion pill rights having an abortion information on abortion pill
amoxicillin 500 mg amoxicillin 1000 mg amoxicillin 500 mg
clomid tapasztalatok gedave.ro clomid
partial birth abortion gitara.by does abortion hurt
vivitral naltrexane does naltrexone cause weight loss
naltrexone and vivitrol guitar-frets.com naltrexone 50 mg half life
vivitrol wiki blog.admissionnews.com vivitrol wiki
what is ldn used for williamgonzalez.me naltrexone 4.5 mg
naltrexone opiate withdrawal saveapanda.com how to make low dose naltrexone
naltrexone off label uses lasertech.com low dose naltrexone fibromyalgia reviews
alcohol blocker shot site low dose naltrexone uses